Information

Du är välkommen att förvara bohag och exempelvis kontorsmöbler hos Hörby bil. Endast Hörby Bils egen personal hanterar bohaget vid in- och utlämning. Magasinering av bohag sker i 6 respektive 10 kbm lådor, mindre volymer plastas och förvaras på pall.

Magasineringslokalerna är godkända av de flesta försäkringsbolag.

Bevakning
Vaktbolaget Securitas sköter bevakningen med väktare och hund.

Kontakta Lars Servin om du vill magasinera eller för mer information.

Lars Servin
Ägare/Verkstadschef