Kör din Kia med klimatpositiv el

Tillsammans med Boo Energi kan du nu få 110% klimatpositiv el från vatten, vind, biobränsle och sol när du köper eller leasar en ny laddbar Kia, samtidigt som du tecknar ett nytt elavtal med Boo Energi.

Erbjudandet med Boo Energi ger 100 kr/mån i rabatt på elfakturan i 3 år (värde 3 600 kr), beräknat på upp till 1400 mil/år.

Vad är klimatpositiv el?

All el som Boo Energi säljer är 100 procent förnybar och består av el från vatten, vind, sol och biobränsle. För varje såld kWh, klimatkompenserar och investerar Boo Energi ytterligare tio procent i globala Gold Standard-certifierade hållbarhetsprojekt, där man ersätter fossila bränslen med förnybar energi från sol- och vindkraft vilket ger 110 procent klimapositiv el. Den tioprocentiga klimatkompensationen täcker mer än den sålda elens livscykelutsläpp av koldioxid. 

Kias vision – bara laddbara bilar 2024

Kia har ett brett utbud av laddbara bilar. Både laddhybrider och elbilar med lång räckvidd och låga eller inga CO2-utsläpp vid körning. Idag är 85 procent av Kias försäljning laddbar, men Kia nöjer oss inte med det – år 2024 ska alla de bilar Kia säljer i Sverige vara laddbara.

Läs mer hos Boo Energi

Fråga oss på Hörby Bil om erbjudandet från Kia och Boo Energi. När du köper eller leasar en Kia får du samtidigt ett erbjudande på klimatpositiv el från Boo Energi.

Läs mer hos BOO Energi