Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 får alla länder i EU en ny dataskyddsförordning – GDPR* – som ställer ännu högre krav på hur företag och organisationer behandlar trafik- och kunduppgifter.

Dataskyddsförordningen ger dig större möjlighet att bestämma över hur vi hanterar uppgifter om dig som skapas när du exempelvis lämnar bilen på service eller lämnar dina uppgifter vid ett bilköp. Därför kommer vi att be dig om din tillåtelse att samla uppgifter så att vi kan fortsätta förbättra vår service och för att kunna fullfölja våra åtagande som leverantör av tjänster eller produkter.

Du som kund ska ha kontroll över vilken information du delar med oss. Därför kommer vi att be om din tillåtelse att hantera dina kunduppgifter.

Integritetspolicyn innehåller viktig information om hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Hörby Bil o Däckcenter Aktiebolag (”Hörby Bil”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen och andra digitala kanaler där vi finns.

 

#1 – BEHANDLING AV PERSON- OCH FORDONSUPPGIFTER

När Du ingår avtal (angående köp av produkter och/eller tjänster) med Hörby Bil & Däckcenter AB (“Hörby Bil”) lämnar Du Ditt samtycke till att Hörby Bil behandlar Dina Kunduppgifter på de sätt, för de syften och i den omfattning som anges under fliken “#3”. Med “Kunduppgifter” avses person-, kund- och fordonsuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, uppgifter om ingångna avtal samt om Din användning av de produkter/tjänster Du beställer av oss.

Enligt Hörby Bils villkor, samtycker Du till att Hörby Bil behandlar Dina Kund/-Fordonsuppgifter för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot Dig enligt Avtal (t.ex. för tillhandahållande av beställda tjänster/produkter) och även för ändamålen administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och som personuppgiftsbiträde. Dina Kunduppgifter kommer att behandlas även i samband med marknadsföring (bl.a. via e-post och/eller sms/mms).

Uppgifterna behandlas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose de angivna ändamålen.

Hörby Bil har utarbetat en särskild policy som är avsedd att skydda Din personliga integritet. Enligt 26 § personuppgiftslagen har Du rätt att gratis, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att, enligt 28 § personuppgiftslagen, begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begäran måste ske skriftligen enligt Datainspektionen och registerutdraget skickas till dig inom 1 månad.

Begäran skickas till:

Hörby Bil
Verkstadsgatan 7
242 35 Hörby
Att: Personuppgifter

 

#2 – HUR PÅVERKAR GDPR MIG?

För oss på Hörby Bil är det viktigt att anpassa våra tjänster och erbjudanden utifrån just dina behov, och det kan vi göra med hjälp av dina kunduppgifter. Med hjälp av dem kan vi bland annat:

– Fortsätta att förbättra våra tjänster

– Ge dig ännu bättre erbjudanden

– Skicka information som är relevant för just dig

Du som kund ska ha kontroll över vilken information du delar med oss. Därför kommer vi att be om din tillåtelse att hantera dina kunduppgifter.

Självklart garanterar vi att ingen obehörig får ta del av dina uppgifter. Den nya dataskyddsförordningen reglerar även hur vi sparar dina uppgifter och hur vi kan garantera att ingen annan kan komma åt dem. För oss är det självklart, men det är viktigt att berätta, att vi inte kommer att sälja det vi vet till tredje part.

 

#3 – VARFÖR SAMLAR VI IN DINA UPPGIFTER OCH TILL VAD SKA DE ANVÄNDAS?

Hörby Bil sparar dina personuppgifter i licensierade och lösenordsskyddade CRM-system (Customer Relationship System) samt i DMS-system (Dealer Management System) i syfte att:

– Fullfölja våra skyldigheter som leverantör av en produkt eller tjänst, t ex garantiåtagande eller produktåterkalleser

– För att kunna ta betalt för de tjänster eller produkter vi har avtalat om, för att hantera fakturor och betalningar, för att hantera klagomål och reklamationer, för felavhjälpning och hantering av andra incidenter.

– För att kommunicera med dig om de tjänster och produkter som vi levererar, t ex när du kontaktar oss för att få information eller gör förfrågningar

– Vi sparar uppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och för att skräddarsy marknadsföring som vi tror är relevant för dig, för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse. Sådan marknadsföring kan vi komma att skicka till dig via e-post, sms, brev och telefon, samt genom personaliserad marknadsföring på publika webbsidor.

 

#4 – PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

– Enligt återförsäljaravtal med Kia Motors Sweden, Mazda Motors Sverige och FCA Sweden AB ska Hörby Bil implementera och använda ett rekommenderat DMS-system i syfte att bland annat registrera arbetsordrar, vilka åtgärder som har vidtagits med ett fordon och i övrigt underlätta Hörby Bils interna administration. Hörby Bil samlar in vissa personuppgifter rörande fordonsägare, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och servicedata samt fordonsuppgifter direkt från fordonsägare, samt vi Transportstyrelsen och andra källor. Personuppgifterna behandlas av Hörby Bil inom ramen för DMS i Hörby Bils verksamhet.

Enligt avtal ska personuppgifterna i DMS överföras till Kia Motors Sweden, Mazda Motors Sverige och FCA Sweden AB för vidare behandling. Behandlingen av personuppgifterna från DMS sker huvudsakligen i syfte att underlätta utskick av kundenkäter, för att följa upp verkstadsbesök hos Hörby Bil, för att följa ett fordons servicehistorik samt för att hantera tillverkarens fordonsgaranti innefattande fordonsåterkallelser, servicekampanjer och andra garantiarbeten.

Hörby Bil behandlar personuppgifter enbart för vad som är nödvändig för att förmedla krediten för Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter såsom namn, adress, registreringsnummer, personnummer, återkoppling om och underlag till kreditprövning och kreditavtal är att förmedla krediter till Santander, innefattande förberedande åtgärder inför finansieringavtals tecknande.

Uppgifterna behandlas så länge det är relevant för ändamålet, dock längst till huvudavtalets upphörande.

 

#5 – TREDJEPART

På webbplatsen kan Hörby Bil länka till eller publicera produkter från tredje part. Dessa webbplatser är oberoende från oss.

 

#6 – HUR LÄNGE VI SPARAR PERSONUPPGIFTER/DATA

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under viss tid för att uppfylla tillämplig lagstiftning.

Så länge du är kund hos oss, och under tre år därefter sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, så följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i viss längre tid.

Vi sparar kunduppgifter för faktureringsändamål. Vi sparar uppgifterna tills fakturan är betald och maximalt under ett år därefter med undantag för uppgifter som vi måste spara enligt bokföringslagen.

 

#7 – VAD HÄNDER OM JAG INTE VILL GE MIN TILLÅTELSE?

Om vi inte får din tillåtelse att använda dina uppgifter för de specifika frågorna gör vi det inte heller.

Dock finns det några undantag. Vi kommer även i fortsättningen få kontakta dig och erbjuda dig sådant som har direkt att göra med de produkter och tjänster du betalar för idag.

Ett konkret exempel kan vara att om du har en modell från Kia Motors, som antingen är köpt på Hörby Bil eller har hanterats av vår serviceavdelning idag så får vi skicka information om att det kommer en ny modell inom kort. Eller om du har ett avbetalnings/leasingkontrakt med en tidsbestämd period, så får vi även i fortsättningen skicka information eller erbjuda dig en förlängning eller ett utbyte. Vi får också tala om att ditt avtal är på väg att ta slut och erbjuda dig en ny produkt.

 

#8 – COOKIES

Cookies är datafiler som sparas via din enhets webbläsare. Hörby Bil använder permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid tills du själv eller servern som sänt dem raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hörby Bil använder cookies till att förbättra din webbupplevelse. En del cookies är ett krav för att spara personliga inställningar så att webbplatsen ska fortsätta fungera korrekt. Andra cookies används till att samla information om hur webbplatsen används så att vi kan fortsätta förbättra den. Slutligen används cookies som innehåller bland annat session-ID till riktad annonsering i digitala kanaler så som Google och Facebook.

Endel cookies sparar inte någon typ av personlig information, dessa har vi rätt att använda oss utav utan samtycke från besökaren. Andra cookies använder olika typer av ID’n som tillsammans med annan data i vissa fall kan användas till att identifiera en fysisk person. Dessa används exempelvis för remarketing i marknadsföringssyfte eller till avancerad analys av webbplatsen. För att dessa ska aktiveras krävs besökarens samtycke. Nedan kan du ändra dina inställningar för dessa cookies.

Cookieinställningar: Cookies av

Tillåt inte Cookies

Tillåt Cookies